Okupācijas laiks

Baigais gads un okupācija

Korporācijas slēdza. To inventāru izvazāja, bet lettoņu vairākumam tika piemērotas dažādas represijas. Zaudēja darbu, apcietināja, noslepkavoja, izsūtīja. Daļa lettoņu ģimenes paspēja izceļot kopā ar baltvāciešiem. Daži nelegāli aizbrauca uz Zviedriju vai palika ārzemēs. Vāciešiem, iekarojot PSRS, no komunistu jūga tika atbrīvota arī Latvija. Tomēr, šī atbrīvošana nedeva latviešiem gaidīto brīvību, kuru vācieši bija solījuši par palīdzību krievu okupācijas un kara sākuma periodā. Vācijā korporācijas bija slēgtas un Lettonia savu darbību oficiāli atjaunot nevarēja. Lettonias namu pārņēma Latvijas Universitāte. Tomēr notika komerši un neoficiālas tikšanās gan restorānā “Mazais Vērmanes dārzs”, gan dzīvokļos. Pēdējais komeršs Latvijā notika 1944.gada 19.februārī. Frontei virzoties uz Latviju, Rīgu daudzi lettoņi ar ģimenēm aizbrauca uz Zviedriju (ar zvejnieku laivām) un Vāciju. Armijā bijušie nonāca vai nu padomju cietumos un Gulāga nometnēs, vai krita gūstā rietumos.