Lett! dzimtenē

Lettonia dzimtenē

Baigais gads, karš un okupācija skāra apmēram 195 Latvijā palikušos lettoņus. Pēc kara tika izsūtīti ap 80 lettoņi, nošauti 18. Lielākā daļa lettoņu atradās rietumu valstīs, apmēram 325. Pirms kara Latvijā bija apmēram 550 lettoņu.

Dzimtenē palikušie lettoņi satikās savu filistru bērēs un dzīvokļos, kur to atļāva telpas. Atgriežoties no Gulāga nometnēm, no izsūtījuma un pēc amnestijas 1955.gadā lettoņu pulciņš Latvijā pieauga. Fil! Edgars Liepiņš, oec. 30. II de facto kļuva par senioru un vadīja lettoņu sanāksmes līdz aizbraukšanai uz Angliju pie ģimenes. Ar 1977.gada II semestri seniora pienākumus uzņēmās fil!K. Asers rer. nat. 30. II Visbiežāk sanāksmes notika pie fil! N.Buldera, agr. 30. II E.Liepiņa, K.Asera un N.Vīnzarāja, iur. 26. II. K.Asers prasmīgi vadīja Lettonias biedrus “pēckulta” un “stagnācijas” periodos. Atzinīgi novērtējot viņa nopelnus, konvents to ievēlēja par Goda senioru.

1988.gada 11.novembri, kad Airītēs ieradās vecāko korporāciju pārstāvji godināt kritušos varoņus, daudzi uzskata par korporāciju darbības oficiālo atjaunošanu Latvijā. Šo faktu apstiprina arī tas, ka mājās braucot piecu vecāko korporāciju pārstāvji nolēma atjaunot savu darbību. 1989.gada 18.maijā fil. G.Zālīša, theol. 37. II telpās 12 lettoņi pieņēma atjaunotās Lettonia`s statūtus, kurus LU iesniedza fil!. fil! Nikolajs Bulders, Konstantīns Asers, Aleksandrs Kļaviņš, iur. 35. I un Pēteris Grots, iur. 39. II, bet jau 4. jūlijā LU rektors J.Zaķis atļāva atjaunot Lettonias darbību pie LU.

Lettonia pirmos pēcokupācijas zēnus Rīgā uzņēma 1989.gada II semestrī. Kopš tā laika regulāri notiek konventi, katru semestri tiek uzņemti jauni zēni. Nodibinoties Zemessardzei izveidojās tās Studentu rota, kurā ir jaunāko un vecāko gada gājumu lettoņi. Literārais vakars savu darbību atsāka 1989.gada 6.novembrī.

Pašreiz dažādās ministrijās, valsts pārvaldes iestādēs, bankās un saimnieciskās iestādēs strādā ne mazums lettoņu.

Ļoti lielu atbalstu Lettoniai sniedz ārzemēs dzīvojošie filistri. Bez tā nebūtu iespējama konventa regulāra darbība.

Par Lettonias biedru var kļūt katrs, vismaz 18 gadus vecs honorīgs Latvijas augstskolu students. Lettonias biedrs nevar būt par biedru organizācijās, kas kultivē pretvalstisku, pretnacionālu un pretreliģisku darbību un kuras darbība runā pretī Lettonias garam un tradīcijām. Lettonias biedrs nevar būt citas studentu korporācijas biedrs. Pirms uzņemšanas ir jānāk viesoties. Viesošanās notiek divas reizes gadā – reizi semestrī.