F!P!B! – Filistru Palīdzības Biedrība.

Atzīstot par nepieciešamu apvienot studijas beigušos lettoņus – filistrus un lai vecinātu to ieguldījumu Lettonias plaukšanā, 1885.gadā tiek dibināta neformāla Lettonias filistru kase. 1908.gadā tā tiek oficiāli reģistrēta ar nosaukumu “Tērbatas universitātes Lettonias studentu palīdzības un filistru savstarpējās pabalstīšanas biedrība”.

Pārnākot uz Latviju, pēc brīvvalsts atkarošanas, 1921. gada 16.martā tā tiek pārdēvēta un reģistrēta Rīgas Apgabaltiesā kā “Korporācijas Lettonia Filistru Palīdzības Biedrības”. Visi Lettonias īpašumu tika iegādāti F! P! B! īpašumā. F!P!B! nelikumīgi likvidēja PSRS okupācija laikā 1940.g. līdz ar korporācijām un to Filistru biedrībām.

Hitleriskajā Vācijā studentu korporācijas bija aizliegtas, bet filistru biedrības un savienības bija atļautas. Pēc ilgstošas sarakstes ar varas iestādēm t/l F! P! B! priekšnieka vietnieks fil! Georgs Apinis /Dienstmanis/ panāca, ka 1943.gada 15.VII Lettonias F! P! B! savu darbību atsāka. Par priekšnieku tika ievēlēts fil! G. Apinis un biedrības sēdeklis bija Rīgā, Vaļņu ielā 16 – 7

PSRS reokupacijai sākoties lielākā daļa filistru nonāca rietumos /sk . atbilstošo nodaļu/.

Pēc Latvijas brīvvalsts atjaunošanas 1989.g. studentu korporācija “Lettonia” atjaunoja savu darbību un tika reģistrēta pie Latvijas Universitātes .

1990.g. 1.martā filistru sapulce nolēma atjaunot F! P! B! darbību un 1990.g. 25.IV “Korporācijas Lettonia Filistru Palīdzības Biedrība” tika reģistrēta Rīgas Centra rajona Tautas deputātu padomē.

1993.gada 6.janv.Rīgas pilsētas Vidzemes rajona Tiesa atzina F! P! B! par vecās Lettonias F!P!B! likumīgu mantinieci un tiesību pārmantotāju. Veidojoties valsts pārvaldes institūcijām, 1993.gada 8. Jūlijā F! P! B! tika reģistrēta Tieslietu ministrijā, bet turpinoties valsts iestāžu reformai, pārreģistrēta Valsts Uzņēmumu reģistrā 1999.g.22.II iegūstot atbilstošu Nr.