Rekvizīti

Studentu korporācijas “LETTONIA” FILISTRU PALĪDZĪBAS BIEDRĪBA
Reģ. Nr.40008003950
Rūpniecības 4a, Rīga, LV-1010,
Tālr.: +371 67323000
E-pasts:
“Swedbank” AS, kods HABALV22,
Norēķinu konts: LV31HABA000140J030792

Rēķinus lūgums sūtīt :

Latviešu studentu korporācija LETTONIA
Reģ. Nr. 40008076475
Rūpniecības iela 4a, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67323000
E-pasts:
“Swedbank” AS, HABALV22,
Norēķinu konts: LV93HABA0551005314428