Par Lettoniu

Lettonia – pajumte un aizstāvība latviešu studentiem, kas pulcējas, lai augtu tautiskā garā un tēvzemes mīlestībā. Tā mūs nosauca pirmie lettoņi 1870.gadā Tērbatā (mūsdienās Tartu, Igaunijā), kad tika dibināta šobrīd vecākā korporācija Latvijā. Mēs sekojam patriotiskiem ideāliem un veidojam draudzības, kas sakņojas kopīgos principos.

Lettonia vienmēr ir bijusi un būs organizācija, kas vieno dažādu akadēmisko jomu studentus un vecāka gadagājuma jau studijas beigušos filistrus. Pie mums neeksistē barjeras starp dažādu vecumu, profesiju un sabiedriskā stāvokļa cilvēkiem, jo mūs vieno kopīgi mērķi un ideāli.

Šobrīd Lettonia ir vairāk kā pusotrs simts biedru, kas dzīvo Latvijā, un vairāk kā 250 biedru, kas dzīvo ārpus Latvijas, pulcējas lielākās un mazākās Lettonias reģionālās kopās, un cieši seko Rīgas konventa dzīvei, cenšas regulāri apciemot kā arī palīdz dažādu svarīgu jautājumu risināšanā. Uzturam draudzīgas attiecības arī ar citām korporācijām Latvijā un ārzemēs, interesējamies par sabiedriskām un kulturālām aktualitātēm, ņemam dalību pasākumos un aicinām pie sevis ciemos dažādu sfēru pārstāvjus.

Vitam, salutem, veritatem jeb dzīvei, labklājībai, patiesībai – šāda ir viena no lettoņu devīzēm, kas mūs raksturo un iedvesmo. Esot korporācijā, Tu esi daļa no kopienas, kura kopā pavada aizraujošas un jautras stundas ne tikai konventa namā, bet arī ārpus tā dažādās privātās viesībās, ballēs, lauku izbraukumos, ceļojumos, sporta, kultūras un citos pasākumos.

Neatņemamas korporācijas tradīcijas ir paukošanās un literārie vakari.

  • Paukošanās jeb duelēšanās ar rapieriem vienmēr ir bijis viens no studentu korporācijas sadzīves stūrakmeņiem. Rapieris korporācijas izpratnē simbolizē drosmi un vīrišķību un paukošanās pieradina jaunekļus pārvarēt bailes un stiprina viņos varonību.
  • Savukārt literārie vakari ir ir nozīmīgi savā akadēmiskumā – tie palīdz uzturēt un padziļināt biedru zināšanas par dažādām tēmām ar kurām iespējams savā ikdienā, specialitātē, studijās vai darbā nav lielas saskares. Literāros vakaros tiek lasīti referāti un rosinātas diskusijas par visdažādākajām tēmām no literatūras, mākslas un mūzikas līdz vēsturei un zinātnei. Tajos piedalās gan korporācijas locekļi, gan arī īpaši pieaicināti lektori.