_ _ _

Studentu korporācija "Lettonia"

Studentu korporācijas Lettonia pirmsākumi ir meklējami Tērbatā 1870.gadā un tā ir vecākā no korporācijām, kas darbojas Latvijā. Lettonia ir studentu organizācija, kas vieno dažādu akadēmisko kursu studentus un vecāka gadagājuma studijas beigušos - filistrus. Barjeru neeksistēšana starp dažādu vecumu, profesiju un sabiedriskā stāvokļa cilvēkiem vienotu mērķu un ideālu gaisotnē ir ļoti būtiska un unikāla korporācijas iezīme.


1870 1882

VITAM, SALUTEM, VERITATEM
ACTI LABORES JUCUNDI
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000