Lett! Tērbatā

Darbības laiks Tērbatā

Jau 1870.gadā nodibināja bibliotēku un sarīkoja pirmo teātra izrādi latviešu valodā Tērbatā. Tika izdoti J. Alunāna rakstu krājumi “Sēta, Daba, Pasaule” 5.,6.,7., un 8., burtnīca. Viļa Olava – Plutes redakcijā enciklopēdisku rakstu krājumu virkne “Latvju tauta”, kā arī pirmais studentu dziesmu krājums latviešu valodā.

Saprotot latviešu korporāciju pieaugošo lomu, 1882.gada 8.novembrī lettoņi deklarēja Lettonias darbības mērķus:

“Ko Lettonia grib?
1) Lettonia grib būt pajumte T.L.R.Vakariem, mājas vieta un audzināšanas vieta latviešu studentiem un to aizbildne, 2) latviešu tautas izglītotās daļas kodols Tērbatā, kura uzdevums ir gādāt par latviešu tautas labklājību un uzplaukšanu.

Vai vajag tādēļ Lettonia uzturēt tautisku garu?

1) Vajag no principiālā stāvokļa,
2) Vajadzīgs no praktiskā stāvokļa.”

1884.gadā II semestrī Lettonia pirmo reizi prezidēja saržēto konventā. 1905.gada notikumos kazāku pusē piedalījās arī vācu korporeļi. Radās konflikti ar vācu korporācijām un tās Lettoniu no saržēto konventa izslēdza. Tomēr Lettonia bija tiesīga atklāti nēsāt savas krāsas, pamatojoties uz tā laika cariskās Krievijas izglītības ministra V.Glazova ķeizara vārdā pasludināto deklarāciju līdz pat 1915.gadam. Pirmā pasaules kara laikā visām korporācijām krāsu valkāšanu noliedza.