Izveidošana

Lettonias vēsture

Sagatavoja:
fil! O.Kiršentāls 90.I
fil! J.Stepiņš 91.II

Avoti un literatūra:
Album Lettonorum – pārspiedums un turpinājums – Augstums Printing Service, Lincoln. Lettonia 1870 -1990 vēsturisks atskats. Ņujorkā, 1992.
A.Grunts, O.Kiršentāls – Statistiski pētījumi par lettoņiem 2. pasaules kara laikā un cīņās pret komunismu /ar rokraksta tiesībām/.
A.Grunts, P.Paukulis, O.Kiršentāls – Pētījumi par deportētiem lettoņiem 1940 – 1949. /ar rokraksta tiesībām/,
G.Šaurums – Tērbatas universitāte 1632-1932 Autora izdevums 1932.g.Rīgā,
A.Vīksna – Tērbatas universitāte,”Zinātne”Rīgā 1986.
A.Silgailis – Manas atmišas-rakstu sērija “Laiks”ASV
Pašu lettoņu stāstījumi tiekoties Rīgā.

Lettonias izveidošana

Lettonias vēsture ir dala no Latvijas vēstures. Tā sākās latviešu tautas atmodas laikmetā. 1870.gadā Tērbatā Kronvaldu Atis ar saviem domu biedriem, latviešu studentiem, nodibināja Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakarus (T.L.R.V.) 1870.gada 18.februārī, pēc A.Kronvalda iniciatīvas, ap 20 latviešu studentu nosūtīja apsveikuma telegrammu Rīgas Latviešu biedrības jaunā nama iesvētīšanas reizē. Visi telegrammas parakstītāji sapulcējās 19.februāra vakarā atzīmēt Rīgas Latviešu biedrības svētkus. šajā vakarā arī radās Tērbatas latviešu rakstniecības vakari – Lettonias pirmsākums. T.L.R.V. Ata Kronvalda vadībā, noteica mērķi: latviešu tautas garīgās attīstības veicināšana, tās vēstures pētīšana, valodas, skolu attīstība.

T.L.R.V. draugi (tā sauca vakara biedrus) centās izveidot latviešu studentu korporāciju. Jau sākotnēji Rakstniecības vakaru iekšējā kārtība tika organizēta pēc korporāciju parauga. 1881.gada 3.decembrī tika pieņemts nosaukums “Fraternitas Lettonica”, kas 1882.gada 20.februār? tika mainīts ar nosaukumu “Lettonia”.

Vēstures students J. Grīnbergs, Livonijas Atskaņu hroniku pētīdams, atrada, ka Cēsu latviešu zemessargu kara karogs 1279.gadā ir bijis sarkans ar baltu strīpu pa vidu. ņemot to vērā pirmās Lettonias deķeļa krāsas bija sarkans – balts – sarkans, bet tā kā korporācijām pēc to tradīcijām vajadzēja 3 krāsas, tad tās izmainīja uz sarkans – balts – zelts. Vēlāk cara režīmam kļuva nepieņemama sarkana “deķeļa” virsa, tādēļ 1882.gada 11.martā krāsas tika mainītas uz zaļi – zili – zelta krāsām, kuras galīgi apstiprināja 1882.gada 24.apr?l?.

1882.gada 10.maijā šaržēto konventa seniors paziņoja, ka Lettonia uzņemta par pilntiesīgu locekli, bet TU prorektors un mācību apgabala kurators senators A.Stakelbergs 13.maijā Lettoniai nodeva oficiālu administrācijas apstiprinājumu un 14.maijā notika pirmā Lettonias atklāta uzstāšanās krāsās.

Lettonias heraldikas skaidrojums: zaļā krāsa nāk no Vidzemes un Kurzemes karogiem, zilā no Kurzemes karoga, bet zelta no vecā trikolora. Vapenis ņemts no renesanses heraldikas stila. Pirmajā? zelta laukā zaļojošs ozols dabīgās krāsās (latvju tauta), otrajā zaļš – zils – zelts kreisajā slīpsijā (Lettonia), trešajā – sudraba cirķelis ar rapieriem zem tā (cīņas simbols) un ceturtajā, zaļā laukā atritināta pergamenta loksne ar V.S.V. – devīzes Vitam, Salutem, Veritatem (dzīvi, labklājību, patiesību) iniciāļiem. Deķeļa virsa ar deviņstūrainu zelta zvaigzni (“Pērkonam bij deviņi dēli”) ar četriem sakrustotiem “S” burtiem = zaļš, zils, zelts, zeļ, tā laika ortogrāfijā.