Jaunumi
Posted on: 27. februāra, 2018
Tradīcijas

Literārie vakari
Literārie vakari ir ir nozīmīgi savā akadēmiskumā – tie palīdz uzturēt un padziļināt biedru zināšanas par dažādām tēmām ar kurām iespējams savā ikdienā, specialitātē, studijās vai darbā nav lielas saskares. Literāros vakaros tiek lasīti referāti un rosinātas diskusijas par visdažādākajām tēmām no literatūras, mākslas un mūzika.
Paukošana
Paukošanās jeb duelēšanās ar rapieriem vienmēr ir bijis viens no studentu korporācijas sadzīves stūrakmeņiem. Rapieris korporācijas izpratnē simbolizē drosmi un vīrišķību – paukošanās pieradina jaunekļus pārvarēt bailes un attīsta spēju sevi aizstāvēt.