_ _ _
Kas ir Lettonia  
Šo jautājumu sev uzdevuši un atbildējuši ir pirmie lettoņi Tērbatā, nosaucot sevi par pajumti un aizstāvību latviešu studentiem, kas pulcējas, lai augtu tautiskā garā un tēvzemes mīlestībā - mūsdienīgi sakot - lai sekotu nacionāliem un patriotiskiem ideāliem un veidotu kopējos principos sakņotu savstarpēju draudzību. Laiki ir nākuši un gājuši, bet šis vienkāršais formulējums paliek visa pamatā.

Lettonia arī tagad ir organizācija, kas vieno dažādu akadēmisko kursu studentus un vecāka gadagājuma studijas beigušos - filistrus. Barjeru neeksistēšana starp dažādu vecumu, profesiju un sabiedriskā stāvokļa cilvēkiem vienotu mērķu un ideālu gaisotnē ir ļoti būtiska un unikāla iezīme. Cilvēks tiek vērtēts kā lettonis - resp., viņa personīgās īpašības, pārliecība un ieguldījums Lettonia’s labā.

Šodien Lettoniā ir ap pusotra simta biedru, kas dzīvo Latvijā. No tiem vairāki desmiti (šobrīd pārsvarā LU studenti, bet pārstāvētas arī citas augstskolas) aktīvi piedalās konventa (konvents - no lat. convenire /kopus sanākt/- kopsapulce, arī konkrētā kopa kā organizācija) ikdienas sadzīvē un pasākumos. Ārzemēs lielākās un mazākās reģionālās kopās apvienoti dzīvo pāri par 400 lettoņu, no kuriem daļa cieši seko Rīgas konventa dzīvei, cenšas to apciemot un palīdz svarīgu jautājumu risināšanā.

Vecākās latviešu studentu korporācijas apziņa gan pacilā, gan veido lielāku kopējas atbildības un iekšējas solidaritātes izjūtu. Tas izpaužas tiklab uzmanībā un cieņā pret vairāku paaudžu vecām tradīcijām un mantojumu, kā arī to aizstāvībā citu korporāciju un nekorporētās sabiedrības vidē. Tajā pašā laikā Lettonia ir atvērta un draudzīga pret citām korporācijām, no kurām ar daudzām pastāv vēsturiskas saites, bet - mūsdienās - labas oficiālās attiecības un daudz personiski draudzīgu kontaktu. Mēs interesējamies par sabiedriskām, kultūras u.c. aktualitātēm, ņemot dalību tajās un aicinot piedalīties šo sfēru pārstāvjus savos pasākumos.

Lettonia nenodarbojas ar politiku un nav partiju diskusiju vai politiskās aģitācijas forums, lai arī daži tās individuāli biedri ir politiskās partijās un neviens viņiem neaizliedz kuluāros (resp., neformāli sēžot pie alus kausa) pārrunāt šos jautājumus.

Lettoņi mēdz pavadīt interesantas un jautras stundas ne tikai sava konventa dzīvoklī, bet arī ārpus tā ir kopā - gan privātās viesībās, gan Vecrīgas alus pastaigās, lauku izbraukumos, ceļojumos, sporta, kultūras un ceremoniālos pasākumos. Šī ciešā kopā turēšanās ir saliedējusi mūs kā komandu, kas gūst panākumus.
 
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000