_ _ _

Korporāciju mājas lapas internetā
( Gundega Skagale , Lauku Avīze , Rubrika: Mēs ( 16. lpp.) , 31.10.2000 )
 
Lettonia

http://www.lettonia.lv

Šajā mājas lapā sīki izskaidrots, kas ir korporācija un kur to atrast, var izlasīt arī uzņemšanas noteikumus un iepazīties ar sadzīves tradīcijām. Norādīts ne tikai kontakttālruņa numurs un pasta adrese, bet arī karte un vadošo amatpersonu mobilo tālruņu numuri un foto. Mājas lapā tiek regulāri atjaunota gan informācija, gan dizains, lapas izskats – atturīgi elegants. Plaša informācija par vēsturi, sākot no korporācijas izveidošanas brīža un beidzot ar darbības laiku Tērbatā, baigajā gadā, padomju okupācijas laikā un emigrācijā.
Mājas lapā ir pilnīgs korporāciju saraksts ( ne tikai tās, kurām internetā izveidotas mājas lapas). Šeit ir izeja arī uz Vācijas un Baltijas korporāciju mājas lapām.

Selonija

http://www.selonija.apollo.lv

Arī šeit plašs ieskats vēsturē. Kā aktualitāte pasniegta ziņa, ka ievēlēts jauns prezidijs. Ļoti simpātisks šķiet pasākumu plāns, tikai žēl, ka tas rakstīts tālā pagātnē: šobrīd var iepazīties ar maija notikumiem. Taču interesentiem arī šāda informācija var radīt kaut kādu priekšstatu par šo korporāciju – literārie vakari, basketbola treniņi, dāmu vakari u.tml. Mājas lapā ievietota karte ar norādi, kur meklējama korporācijas mītne, ir arī mobilo un darba tālruņu numuri, kā arī e-pasta adreses.

Lettgallia

http://www.lettgallia.lv

Šī ir pieticīgāka nekā iepriekšējās mājas lapas, taču tas attiecas tikai uz informācijas klāstu. Lapas noformējums ir tradicionāli eleganti atturīgs. Informācija mājas lapā ir novecojusi – kā notikums tiek pasniegta korporācijas 100 gadu jubileja, kas svinēta pērn. Ja kāds grib uzzināt kaut ko par uzņemšanas noteikumiem, tad šajā mājas lapā viņš to nevar izdarīt – te skaidri un gaiši rakstīts, ka “par kandidātu uzņemšanu jāstājas sakaros ar oldermani”. Korporācijas webmeistaram varētu ieteikt atdalīt korporācijas mērķus un uzdevumus no vēstures sadaļas, jo ne katram gribas iedziļināties pagātnes regālijās un var rasties maldīgs priekšstats, ka respektablajai organizācijai ir kaut kas slēpjams.
Pozitīvi, ka bez norādēm uz citu organizāciju mājas lapām sniegts arī plašāks ieskats, kas īsti ir Latvijas korporācijas.

Talavija

http://www.talavija.lv

Mājas lapā ir gan īsa korporācijas vēsture, gan uzņemšanas noteikumi un kontaktpersonas. Diemžēl arī šī lapa nevar lepoties ar aktuālu informāciju – interesenti var iepazīties tikai ar maija “jaunumiem”. Varbūt aktuālāka informācija rodama sadaļā “biedriem”, taču tajā bez paroles nav iespējams iekļūt.

Fraternitas Lettica

http://www.tech.swh.lv/~au/fratlett/

Mājas lapā sniegts ieskats vēsturē, mērķi un simbolika. Interesanti, ka ātrākai informācijas apmaiņai izveidota ziņu liste, pie kuras var pietikt, reģistrējoties un norādot savu e-pasta adresi. Mājas lapā interesanta informācija par Anatola Dinberga stipendiju fondu, kura ienākumi saskaņā ar novēlējumu tiek izmaksāti stipendijās labākajiem studentiem, Fraternitas Lettica biedriem. Šā gada stipendiju fonds ir 3000 USD un tas tiks izmantots līdz Ziemassvētkiem. Arī šeit ir iespējams nokļūt uz citu korporāciju mājas lapām.

Ventonia

http://www.venta.vzd.org.lv/~diks/ventonai/fb.htm

Interesenti sešās dažādās valodās var iepazīties ar informāciju, ka sadaļa par filistru biedrību šodien vēl atrodas ražošanas stadijā. Tas, šķiet, varētu liecināt par inteliģenci, jo mājas lapas ievada bildē esošie puiši sārtiem vaigiem un alus kausiem rokās liek domāt par nokļūšanu kādā alusdarītavas mājas lapā. Vēstures sadaļā var iepazīties tikai ar melnbaltu fotogrāfiju, kas neapšaubāmi ir vēsturiski interesanta, taču nezinātājiem neizsaka absolūti neko. Par uzņemšanas noteikumiem acīmredzot var kontaktēties ar biedrības valdi, kuras amatpersonām norādītas e-mail adreses.

Fraternitas Metropolitana

http://come.to/metropolitana

Priecē, ka atšķirībā no citām mājas lapām še ievadā lasāms brīdinājums, ka lapā ne visa esošā informācija ir pati svaigākā, jo šobrīd notiek izmaiņas. Tā ir cieņas izrādīšana pret lapas apmeklētājiem. Lapā var iepazīties ar 2000. gada II semestra plāniem.
Pozitīvi, ka lapas veidotāji apmeklētājus nenogurdina ar gariem vēsturiskiem apcerējumiem un iesākumā piedāvā īsu atskatu pagātnē, ja rodas interese, iesaka iepazīties ar papildu informāciju. Šās lapas pluss ir arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, piemēram, kas ir korporācija, kāds man būs labums, ja es izlemšu tajā iestāties, ko jūs tur darāt, kāda ir korporeļu attieksme pret politiku, reliģiju, kā var iestāties, kā var atrast u.tml. Lapā norādīti arī amatpersonu mobilo tālruņu numuri un e-mail adreses. Ir arī viesu grāmata.

Patria

http://www.home.lanet.lv/~sv64263/

Sadaļā “šodien” var iepazīties ar notikumiem pēdējā šā gadsimta pēdējā desmitgadē. Ja vēlies iestāties šajā korporācijā, ar organizāciju var iepazīties kādā no rīkotajiem viesu vakariem – par tiem un citiem pasākumiem sīkāku informāciju var uzzināt pa norādītajiem tālruņa numuriem un e-pastā. Arī šajā mājas lapā ir visai novecojis pasākumu kalendārs, taču interesentiem arī bez datumiem varētu būt lietderīgi zināt, ka korporeļiem notiek deju stundas, literārie un alus vakari, kā arī citi pasākumi.

Fraternitas Livonica

http://members.dencity.com/intst.index.html

Pēdējās izmaiņas, kā apgalvo mājas lapas veidotāji, te veiktas šā gada 13. oktobrī, taču neko citu bez simbolikas aplūkot nav iespējams. Acīmredzot rit rosīgs darbs pie lapas informācijas atjaunošanas.

Lacuania

http://www.lad.lv/Lacuania/

Šī viennozīmīgi ir viena no labākajām Latvijas korporāciju mājas lapām, kuru katrs varētu ņemt par paraugu. Var iepazīties ar tekstu gan dzimtajā latviešu, gan angļu mēlē. Tiek veikta apmeklētāju aptauja, lai noskaidrotu, kura no lapas sadaļām ir visbiežāk apmeklēta. Spriežot pēc aptaujas rezultātiem, lielāko popularitāti bauda “semestra programma” – to apciemojusi trešā daļa apmeklētāju. 29 procenti ielūkojušies bilžu arhīvā, 10 procenti lasījuši vēsturisko informāciju un tikai 2 procenti gribējuši uzzināt, kas ir korporācijas amatpersonas.
Šajā mājas lapā var iepazīties ar plānotajiem pasākumiem, piemēram, šodien notiek vispārējais konvents un literārais vakars, savukārt 7. novembrī plānota prezidiju konventa sēde un Old! un kantu stunda. Interesanta sadaļa “kā iestāties!” – tajā atbildēts pat uz tādiem jautājumiem, par kuriem citu korporāciju biedri runā čukstus: kā tad korporācijā ir ar alus dzeršanu un kas notiek, kad students iestājas korporācijā.
Lapā ir arī buršu leksikons, kāda nav nevienā citā mājas lapā. Tajā piemēram, teikts, ka fuksis ir zēns, korporācijā uzņemts, vēl krāsas neieguvis students. Ir skaista iecere veidot izvērstu stāstījumu sadaļu, kurā apgāzti dažādi stereotipi un ne tikai. Aizsākums par alus dzeršanu ir visnotaļ daudzsološs.
Mājas lapā ir saites ne tikai uz pārējām Latvijas korporāciju lapām, bet arī uz citām noderīgām mājas lapām, piemēram, Encyclopaedia Britannica, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti.

Gersiciana

http://www.konts.lv/usr/Gers/main.htm

Mājas lapa vislabāk skatāma ar 800x600 izšķirtspēju. Lapai askētisks noformējums, kas nebūt nenozīmē ko sliktu. Apskatāmas prezidija biedru fotogrāfijas un var uzzināt viņu e-pasta adreses. Ja gadās uzturēties buršu sabiedrībā, tad šajā mājas lapā var iepazīties ar viņu lietotajiem saīsinājumiem. Ir arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, piemēram, par korporācijas hierarhiju: kas ir filistrs, krāsnesis, fuksis. Ir arī neliels bilžains ieskats gersikāņu šodienas aktivitātēs.

Daugaviete

http://www.ieva05.lanet.lv/~lroze/

Diemžēl šo mājas lapu nav iespējams atvērt.

Gundega

http://www.home.lanet.lv/~gundegas/

Diemžēl arī šo mājas lapu nav iespējams atvērt.

Imeria

http://www.rdvp.lv/imeria

Un diemžēl arī šo mājas lapu nav iespējams atvērt.
 

 

_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000