_ _ _

Latvijā ir neparasti liels studentu korporāciju skaits
( Ilze Āķe LETA , Vakara Ziņas , Ziņas (4. lpp.) , 16.11.1998 )
 
Latvija ir unikāla valsts ne vien Baltijā, bet arī visā Eiropā ar savu lielo studentu un studenšu korporāciju skaitu, kas kopskaitā ir 36, informēja studentu un studenšu prezidējošie konventi.

Studentu un studenšu korporāciju darbības mērķis jau kopš 1920. gada ir audzināt savus biedrus valstiski nacionālā garā, sagatavot valstij un sabiedrībai spējīgus darbiniekus, attīstot studējošo starpā ētisko un estētisko sajūtu un individuālo goda apziņu, studiju laikā iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Korporācijas ir slēgta tipa mūža organizācijas ar stingri noteiktu kārtību un tradīcijām. Tajās var iestāties tikai studenti, kurus korporācijai rekomendē jau tajā esošie korporanti. Pašlaik Latvijā darbojas 23 studentu korporācijas ar apmēram 1300 biedriem Latvijā, un ne mazāks ir Rietumos dzīvojošo korporantu skaits. Vecākā latviešu studentu korporācija «Lettonia» dibināta 1870. gadā Tērbatā. Latvijai īpaši raksturīgs fenomens ir darbojošos studenšu korporāciju kuplais skaits — 13, kas apvieno apmēram 800 korporanšu. Pirmā studenšu korporācija «Daugaviete» dibināta 1921. gadā. Latvijas 20 neatkarības gados korporācijām, kā arī pārējām pēc korporāciju parauga veidotajām akadēmiskajām organizācijām bija ievērojama loma Latvijas jaunās inteliģences veidošanā. Korporācijās bija liela daļa ievērojamu valsts politiķu, piemēram, Latvijas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, kara ministrs Jānis Balodis, bet Jānis Čakste bija akadēmiskās organizācijas «Austrums» dibinātājs. Tāpēc tām bija netieša ietekme uz daudzām valsts sabiedriskās un politiskās dzīves norisēm. Studentu korporācijām arī bija nozīmīga loma Latvijas valsts neatkarības izcīnīšanā 1918. — 1920. gadā. Sākoties padomju okupācijai, pret patriotiski noskaņotajām akadēmiskajām organizācijām un to biedriem sākās nesaudzīgs terors, arī korporāciju darbība tika aizliegta, bet korporāciju biedri turpināja tikties nelegāli. Savukārt emigrācijā nonākušie latvieši atjaunoja korporāciju darbību. Korporācijas emigrācijā palīdzēja atjaunot korporāciju darbību un atgūt korporāciju īpašumus Latvijā 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā.
 

 

_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000