_ _ _

Vecākajai latviešu studentu korporācijai savs nams
( Liene Veide, NRA , Neatkarīgā Rīta Avīze , , 10.11.2003 )
 
Vecākajai latviešu studentu korporācijai Lettonia sestdien bija liels notikums – Rīgā atklāja korporācijas namu.

Vecākajai latviešu studentu korporācijai Lettonia sestdien bija liels notikums – Rīgā atklāja korporācijas namu. "Lettonia ieiet savā jaunajā namā, un katram letonim tagad ir savs nams Rīgā. Mēs gribam, lai tas būtu par svētību mums katram, kas nāks un ies," atklāšanā teica arhibīskaps Elmārs E. Rozītis.

Lettonia seniors Fil! Aldis Austers sacīja, atklāšana ir svarīgs notikums – un visu Latvijas studentu un studenšu korporāciju dzīvē. Nams celts ar mērķi, lai tas tiktu izmantots akadēmisku un saviesīgu pasākumu rīkošanai, tā popularizējot korporāciju ideālus akadēmiskās jaunatnes vidū. Tajā būs telpas sapulču un pasākumu noturēšanai, bibliotēkai, sporta aktivitātēm, atpūtai un arī dzīvošanai. Divu stāvu ēku, kas pašlaik ir pilnībā pielāgota studentu korporācijas vajadzībām, Lettonia iegādājās 2002. gada aprīlī un par biedru saziedotajiem līdzekļiem veica tās kapitālo pārbūvi.

Korporācijas, kuras tradicionāli ieņēma prominentu vietu Latvijas sabiedrībā, smagi cieta no padomju represijām – daudzi biedri gāja bojā vai bija spiesti doties trimdā, īpašumus nacionalizēja vai iznīcināja. Lettonia un citu korporāciju atjaunošana pagājušā gadsimta 80. gadu beigās bija nozīmīgs izaicinājums to agrākajiem dalībniekiem Latvijā un citur.

Pašlaik biedru skaits pārsniedz 500, un organizācijas mērķis ir pulcināt latviešu studentus, lai dotu ieguldījumu akadēmiskās inteliģences veidošanā, stiprinātu pilsonisko apziņu un nodrošinātu draudzību starp paaudzēm.
 

 

_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000