_ _ _

Valsts prezidente uzrunā studentu korporācijai "Spīdola"
( , Latvijas Vētnesis , Nr. 20 (2407) , 06.02.2001 )
 
Uzruna studentu korporācijai "Spīdola" Rīgas pilī 2001.gada 2.februārī

Mīļās filistres, tautietes, meitenes!
Mīļās spīdolas!

Man prieks jūs sveikt šeit, Rīgas pilī, kā korporāciju, no kuras ievēlēta pirmā Latvijas prezidente sieviete, pirmā Latvijas prezidente korporācijas locekle, pirmā spīdola.
Tikko Davosā Pasaules ekonomikas forumā notika Sieviešu līderu padomes rīkotās vakariņas, kurās dalībnieki bija aicināti izteikties par vadību un riska faktoriem, kādus uzliek līdera pozīcijas. Kāpēc vēl arvien ir maz sieviešu valstu vadībā, banku vadībā, starp lielāko uzņēmumu un finansu kompāniju direktoriem? Savā runā es minēju, ka jau gadu simtiem Eiropas tradīcijās pastāv stereotipi, kas piedēvē sievietēm un vīriešiem noteiktas īpašības, nosaka, kas ir sievišķīgs un kas — vīrišķīgs, un šīs tradīcijas ir pretējas tām īpašībām, kas ļautu sievietēm būt līderēm.
Sievietēm uzticēta ne tikai bērnu dzemdēšana, ko nosaka pati daba iepretim aktīvajam vadības stilam. Runā es arī stāstīju par to, cik ļoti tieši pirms došanās bēgļu gaitās septiņu gadu vecumā mani bija ietekmējusi tikko lasītā Homēra "Odiseja". Arī Odisejs bija zaudējis dzimteni, devies aizrautīgos ceļojumos, kamēr Penelope sēdēja mājās, auda, cīnījās ar preciniekiem un visumā vadīja garlaicīgu dzīvi. Tieši Odisejam bija tas skaistais un pasakainais, viss stāsts bija par viņu. Toreiz, par laimi, to lasīju kā mazs cilvēkbērns, ne kā meitenīte.
Šiem cilvēkiem, kas piedalījās diskusijā, man nebija laika izstāstīt par to, ko mūsu tautai nozīmē Raiņa Spīdola, Brigaderes Maija, stiprās latviešu sievietes tēls. Jūs to zināt, esat dzīvojušas ar šo latviešu sievietes arhetipu. Pēc tā sieviete ir ne tikai skaista un iznesīga, bet arī gudra, droša, izdarīga, spējīga pieņemt lēmumus. Ceru, ka sievietes prezidentes piemērs nākotnē daudzām sievietēm liks saprast, ka viņām visas durvis ir vaļā.
Es stāstīju arī par to, ka, pieņemot Ziemassvētku vecīti no Lapzemes pie Rīgas pils, pie manis pieskrēja kāda meitenīte, kas sacīja, ka izaugot arī gribētu kļūt par prezidenti. Davosā kāda sieviete pēc šī stāsta pienāca klāt un sacīja, ka viņa vēlētos, kļūstot pieaugusi, tāpat kā es, būt prezidente, tikai vienīgā nelaime, ka viņa jau esot pieaugusi.
Es domāju, ka korporācija "Spīdola" man ir palīdzējusi kļūt tādai, lai es varētu kļūt par prezidenti.
Šajā Spīdolas vārda dienā es sveicu jūs visas un novēlu spīdolām dzīvē izdošanos un laimi.

Vivat, crescat, floreat "Spīdola" in eternum!
 

 

_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000