_ _ _
Nu sveiki, brāļi!

Nu sveiki, brāļi, kas šeit kopā esam,
Ko mīlestība vienoja.
Mēs mīļai tēvijai šīs dziesmas nesam
Un garam, kas mūs vienoja.

Mūs visus saista jau mīlestības stars,
Kas mīļo Latvijau, tam latvju gars.

Mūs visus saista jau mīlestības stars,
Kas mīļo Latvijau, tam latvju gars.

Mēs mostamies uz jaunu, jauku dzīvi,
Mūs modināja laika gars.
Brīvība mūsu karogam par zīmi
Un taisnīb's kausam pilnīgs svars.

Lai zaļo brīvība, taisnība lai spīd:
Uz to lai dzenamies, brāļi, ik brīd'!

Lai zaļo brīvība, taisnība lai spīd:
Uz to lai dzenamies, brāļi, ik brīd'!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000