_ _ _
Kam brīvās krūtīs

Kam brīvās krūtīs vīra sirds atrodas,
Kam spēks vēl nelauzts dzīves grūtībās
Lai cieši vienodamies kopā dodas,
Iz pilnas krūts dzied dziesmu līksmībai:

Piedziedājums:

Kaut klinšu akmens šķeltos,
Mēs mūžam droši celtos
Prom jauneklis ar vēja spārniem trauc,
Kad tēvija to nāves karā sauc


Lai tēvu tikums, gods mums paliek zināms,
Tie varai virsū šķēpiem uzmācās!
Vai tēvu dēliem ilgi būtu minams,
Kas pienākās, kad tauta vaimanās?

Piedz...

Lai tādēļ solas katrs, roku sniegdams,
Būt tēvu zemei mirstot, dzīvojot!
Kas drīkstēs stāties mūsu vidū liegdams?
Nost vara! Visur lai dzird atskanam:

Piedz....

Tu, latvju meitiņa, kas savam mīļam
Daudz laimes brīžos skūpstot smaidīji,
Kaut vātīs vārgtu, kaps atvērtos dzīvam,
Tu būsi mīļa manim mūžīgi!

Piedz...

Ja liktens lēmis, ka būs aiziet tāli,
Lai draugu rokas spiežam šķirdamies.
Vēl reiz lai saucam: "Latvju dēli, brāļi,
Mēs gribam būt pie tautas, tēvzemes!"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000