_ _ _
Lai slavēts labais nama tēvs

Lai slavēts labais nama tēvs,
Kam alus kausi pilni.

Lai slavēts labais nama tēvs,
Kam alus kausi pilni.

Līksmes pilna visa nakts,
Līksmes pilna visa nakts,
Līksmes pilna visa nakts,
No rīta esam skaidri, skaidri, skaidri
Līksmes pilna visa nakts,
Līksmes pilna visa nakts,
Līksmes pilna visa nakts,
No rīta esam skaidri.

Bet tas, kas alu neciena
Un agri aiziet gulēt,
Ir kā puķe vītusi,
Kā vārga apses lapa.

Bet tas, kas šeit līdz rītam sēž
Un tukšo alus kausus,
Dzīvo dzīvi bagāti
Un bagāts aiziet kapā.

Bet tas, ka Lettoniā dzied,
Tas dzīvo trīs reiz ilgāk.
Dzīvo dzīvi dziedādams,
Reiz pa reizei iedzerdams,
Un vēl arī mīlēdams,
Un aiziet kapam garām.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000