_ _ _
Vakarā ap šādu laiku

Vakarā ap šādu laiku,
Piedzīvoju stundu baigu:
Pati nāve pie man’s nāk,
Un ar mani runāt sāk:

“Nu tu esi gana dzīvoj’s
Alu dzēris, meitas mīlēj’s;
Atstāj’i šo pasauli,
Nāc man līdz uz viņsauli!”

“Mīļo nāvīt, vai tu dzirdi,
Nelauz pušu manu sirdi.
Ņem šo alus glāzīti,
Ļauj man dzīvot ilgāk’i!”

Nāve kausu aši tvēra
Un pie lūpām sausu dzēra.
Tad uz sola apsēdās
Un ar mani runājās.

“Nu Tu vari atkal dzīvot,
Alu dzert un meičas mīlēt!
Par šo alus lāsīti
Var dzīvot mūžīgi!”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000