_ _ _
Manu tēvu, veco tēvu

Manu tēvu, veco tēvu sila zaķis nobadīj'
Es gribēju glābti ieti aiz smiekliemi nevarēj'
Latvju dēls no Mētraines, tu jau viņu neizglābs
Latvju dēls no Mētraines, tu jau viņu neizglābs

Vecais tēvs ar apinīti viens otrami labu dar':
Vecais ap'nim mietu mina - apin's veco dancināj'.
Latvju dēls no Mētraines, nedanco pēc apiņa!
Latvju dēls no Mētraines, nedanco pēc apiņa!

Cīrulīti, mazputniņi, negul'ceļa malīņā -
Rītu braucīs lieli kungi - tie tev'bāzīs karietē.
Latvju dēls no Mētraines, nebāzies tu karietē!
Latvju dēls no Mētraines, nebāzies tu karietē!

Vagarīte Dievu lūdza, ellē kājas karājās.
Kam tu Dievu tad nelūdzi, kad tu kūli darbiniek's
Latvju dēls no Mētraines nepaliec par vagari!
Latvju dēls no Mētraines nepaliec par vagari!

Lai bēdāja velns par bēdu, es par bēdu nebēdāj' -
Liku bēdu uz akmeņa, sper'ar kāju ūdenī.
Latvju dēls no Mētraines, tu par bēdu nebēdā!
Latvju dēls no Mētraines, tu par bēdu nebēdā!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000