_ _ _
Nevis slinkojot un pūstot.

Nevis slinkojot un pūstot
Tautu labā godā ceļ,
Bet pie prāta gaismas kļūstot
Tauta zied un tauta zeļ.

Bet pie prāta gaismas kļūstot
Tauta zied un tauta zeļ.

Ja ikviens tik zemē sētu,
Vienu graudu veselu.
Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu?

Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu?

Bet kas lielīdamies pārdod,
Ved uz tirgu pelavas,
Tas kā pelus vējam ārdot
Zūd no ļaužu piemiņas.

as kā pelus vējam ārdot
Zūd no ļaužu piemiņas.

Augsim lieli, augsim stipri,
Būsim sveiki, veseli,
Uzdziedāsim, uzdziedāsim
Augstu laimi Latvijai

Uzdziedāsim, uzdziedāsim
Augstu laimi Latvijai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000