_ _ _
Gana, brāļi, Dievu lūgt

Gana, brāļi, Dievu lūgt,
Gana, brāļi, gavēt!
Iesim dzīves rozi plūkt,
Saldo vīnu slavēt.

Hei, hei, hei, hei, hei,
Visa rīkle pārkaltīs,
Kaut jel būtu ielējis
Kāds no kausa sava!

Nāc pie manis, meitenīt,
Bučosimies abi.
Tad būs labi man tūlīt
Un tev arī labi.

Hei, hei, hei, hei, hei,
Visa rīkle pārkaltīs,
Kaut jel būtu ielējis
Kāds no kausa sava!

Un, kad reiz mūs kapā liks,
Necelsim ne ausu.
Arī tad mums neapniks
Kausus tukšot sausus.

Hei, hei, hei, hei, hei,
Visa rīkle pārkaltīs,
Kaut jel būtu ielējis
Kāds no kausa sava!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000