_ _ _
Baudi zaļo jaunību

Sacerējis Pēteris Blaus (1865-1930)
Komponējis Jāzeps Mediņš (1877-1947)
Baudi zaļo jaunību
Nebēdā par nedienu
Dzīves rītā maigā.
Kamēr brīva straujā sirds,
Dzīves priekā acis mirdz,
Liec, lai glāze staigā!

Līgaviņas izskatā
Nāk un tevi bildina
Pati mūza maigā.
Agrā laimē vaigi tvīkst –
Sirds vēl ticēt, cerēt drīkst!
Liec lai glāze staigā!

Jaunība tik reizi zied,
Pasmaida un projām iet,
Neatnāks vairs maigā;
Un, kas zin, tai šķiroties,
Prieki, laime līdzi ies...
Liec, lai glāze staigā!

Kad no draugiem jāšķiras,
Roku sniedzot, asaras
Pamirdz skumjā vaigā;
Dod, kas nākas, skumībai,
Bet par prieku jaunībai
Liec, lai glāze staigā!

Kad tev matus cirtainos
Dzīves vakars sidrabos,
Pienāks krēsla baigā,
Meklēt ies vēl atmiņas
Tālu tālās jaunības.
Liec, lai glāze staigā!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000