_ _ _
Vai gudras dabas mājiens

fil! Lett! Ed. Zeibota atdz. vīru korim
Mūz. V. Zommera
Harm. M. Zariņš
Vai gudras dabas mājiens man laiku rāda tā,
Ka vakarā mans gājiens pie alus pagrabā.
Kad tur līksmis kausu jau daudzreiz tukšojis,
No tukšas mucas manu, cik pulkstens nositis.

Kad es uz māju ceļā un dziedu dziesmiņu,
Tad zinu naktī vēlā, kas ir par stundiņu.
No saviem soļiem minu - dažs taisns, krustiskis
No savas dziesmas zinu cik pulkstens nositis.

Kad mājiņu es redzu, kur sapņo mīļākā,
Tad skandināt tai mēdzu es jautru dziesmiņu.
Un kad tai istabiņā vēl atmirdz uguntiņ',
Tad teic man līgaviņa cik pulstens nositis.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ _ _
Studentu korporācija Lettonia, Rūpniecības iela 4a, LV-1010, , Rīga 2011, +371-6732 3000